Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuw: intensief dagtraject: assistent-florist

wo, 06/27/2018 - 17:14

Vanaf oktober 2018 gaan we  op de groene campus van CVO COOVI te Anderlecht van start met een intensief dagtraject floristmedewerker/assistent-florist in nauwe samenwerking met de Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB)

We wensen de cursisten klaar te stomen voor een job bij een erkende florist vanaf mei 2019.

De eerste weken krijgen de cursisten intensief les op de campus van een lesgever met een eigen zaak en een lesgever/coördinator met dertig jaar expertise om nadien heel veel ervaring op te doen onder de vorm van werkplekleren en gesuperviseerde beroepspraktijk (stage).

De stageplaatsen worden met zorg uitgekozen door de opleidingscoördinator en de KUFB. Tijdens de stage zijn er intervisiemomenten voorzien waarbij de cursisten nog eenmaal per week samenkomen met de lesgever/stagebegeleider om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. We hebben ervoor geopteerd de opleiding te spreiden tussen oktober en april om zoveel mogelijk seizoenen aan bod te laten komen.

We hopen dat de opleiding uiteindelijk uitmondt in een job vanaf mei, een zeer drukke periode voor floristen.

Interesse? Kom zeker langs tijdens onze infovoormiddag op 1 september of contacteer de opleidingscoördinator: riet.jacobs@coovi.be

assistent florist

 

 

Quote block inspiring pic

"Met CVO COOVI kon ik een studieschema samenstellen dat mij op het lijf geschreven stond."