Overslaan en naar de inhoud gaan

De visie van de directie

Katrien Dedobbeleer

Katrien Dedobbeleer, directeur van CVO COOVI, over de richtingwijzers en troeven van COOVI.

 

Katrien Dedobbeleer is sinds januari 2014 directeur van CVO COOVI. Door haar ervaring in de Brusselse socio-culturele sector en de volwasseneneducatie heeft ze een duidelijke visie over de opdracht van en de richting waarin CVO COOVI verder moet evolueren.
Kansen bieden aan iedereen, talenten ontwikkelen, kwaliteitsvol en praktijkgericht onderwijs blijven bieden blijken daarin belangrijke pijlers.

 

Wat zijn volgens jou de belangrijkste opdrachten van COOVI?
“Echte kansen bieden aan mensen, ongelijkheid tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft de maatschappelijke opdracht van CVO COOVI. Goede opleidingskansen in Brussel en de regio, niet allen voor kinderen maar ook voor volwassenen doet onze welvaart en het welbevinden stijgen. Zo kunnen we een stukje Brussel en wereld veranderen”.
“Die uitdaging wordt elke dag door een enthousiast en geëngageerd COOVI-team waargemaakt. Mensen opleiden tot het maximum van hun mogelijkheden en de ontwikkeling van talenten maximaal stimuleren. Dit is geen vrijblijvende oefening maar een geëngageerde uitdaging die we telkens opnieuw aangaan”.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste troeven van COOVI?
“Eerst en vooral een vakbekwaam en geëngageerd team van medewerkers. Deskundigheid en passie. Dat is de motor van ons team. Met hoofd, handen en ziel realiseren zij onze opdracht telkens opnieuw. Elk van onze medewerkers heeft zijn expertise.  We leggen de lat hoog en daarom volgen zij geregeld bijkomende opleidingen. We beschikken daarnaast over aangepaste infrastructuur. Die is gigantisch. Er zijn de laatste jaren heel wat vernieuwingen gebeurd en gepland, zoals de vernieuwing van de praktijklokalen. We proberen ervoor te zorgen dat onze cursisten aan de slag kunnen in een omgeving die zo veel mogelijk lijkt op hun toekomstige werkplek.”

“Opleidingskansen geven aan iedereen en zo een stukje Brussel en wereld veranderen”

Katrien Dedobbeleer is sinds januari 2016 directeur van CVO COOVI. Door haar ervaring in de Brusselse socio-culturele sector en de volwasseneneducatie heeft ze een duidelijke visie over de opdracht van en de richting waarin CVO COOVI verder moet evolueren.
Kansen bieden aan iedereen, talenten ontwikkelen, kwaliteitsvol en praktijkgericht onderwijs blijven bieden blijken daarin belangrijke pijlers.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste opdrachten van COOVI?
“Echte kansen bieden aan mensen, ongelijkheid tegengaan, talenten ontwikkelen en elk talent gelijkwaardig waarderen. Dat is en blijft de maatschappelijke opdracht van CVO COOVI. Goede opleidingskansen in Brussel en de regio, niet allen voor kinderen maar ook voor volwassenen doet onze welvaart en het welbevinden stijgen. Zo kunnen we een stukje Brussel en wereld veranderen”.
“Die uitdaging wordt elke dag door een enthousiast en geëngageerd COOVI-team waargemaakt. Mensen opleiden tot het maximum van hun mogelijkheden en de ontwikkeling van talenten maximaal stimuleren. Dit is geen vrijblijvende oefening maar een geëngageerde uitdaging die we telkens opnieuw aangaan”.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste troeven van COOVI?
“Eerst en vooral een vakbekwaam en geëngageerd team van medewerkers. Deskundigheid en passie. Dat is de motor van ons team. Met hoofd, handen en ziel realiseren zij onze opdracht telkens opnieuw. Elk van onze medewerkers heeft zijn expertise.  We leggen de lat hoog en daarom volgen zij geregeld bijkomende opleidingen.
We beschikken daarnaast over aangepaste infrastructuur. Die is gigantisch. Er zijn de laatste jaren heel wat vernieuwingen gebeurd en gepland, zoals de vernieuwing van de praktijklokalen. We proberen ervoor te zorgen dat onze cursisten aan de slag kunnen in een omgeving die zo veel mogelijk lijkt op hun toekomstige werkplek.”

"We stemmen ons opleidingsaanbod voortdurend af op de noden van de sector"

Wat doet COOVI anders tegenover andere centra voor volwassenenonderwijs?
“Wij proberen om zo veel mogelijk beroepsgericht te werk te gaan. Met trajecten op maat, maar die zo volledig mogelijk zijn, en leiden tot een certificaat of zelfs een diploma. Bij de uitbouw van onze opleidingen wordt de sector continu betrokken. Wij zetten ook volop in op stages en werkplekleren, omdat je daar meteen ziet hoe je toekomstige job er in de praktijk uitziet. Die ervaring opdoen is broodnodig. 
“Daarnaast is in CVO COOVI niemand een nummer. Iedereen is een echte ‘vip’, een ‘veelzijdige interessante persoonlijkheid’ met eigen ambities, interesses en talenten. We trachten iedereen het gevoel te geven erbij te horen in het centrum”.

Hoe houdt COOVI de vinger aan de pols wat de opleidingen betreft?
“We onderhouden sterke contacten met het werkveld. De bedrijven en organisaties waar onze cursisten na hun opleiding terechtkomen weten als geen ander welke kennis cruciaal is. Door die wisselwerking kunnen wij onze cursisten een opleiding aanbieden die volledig op maat is van de sector waarin ze zullen terechtkomen. In stuurgroepen stemmen we het programma op hen af. Daarbij is veel aandacht voor de knelpuntberoepen, die wij mee willen helpen opwaarderen. Daarnaast organiseren we ook vaak masterclasses waar bedrijven en organisaties op worden uitgenodigd. “

Hoe zit de stagewerking in elkaar?
“Stageplaatsen worden bij COOVI met zorg uitgekozen. Cursisten mogen zelf kiezen waar ze stage volgen. Voor werkplekleren ligt die keuze bij ons, maar ook daar werken we samen met de best mogelijke partners, zodat onze cursisten alle kneepjes van het vak kunnen leren.  We hechten enorm veel belang aan die stages.”

“Mensen opleiden tot het maximum van hun mogelijkheden en de ontwikkeling van talenten maximaal stimuleren”

Wat doet COOVI voor de verschillende doelgroepen?
“Mensen met uiteenlopende achtergronden, opleidingsniveaus en overtuigingen zijn welkom in CVO COOVI en volgen bij ons samen les. Het basisprincipe ook van het gehele gemeenschapsonderwijs. Ieders eigenheid wordt gerespecteerd. We zorgen ervoor dat iedereen zonder onderscheid gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en we stimuleren samenwerking met elkaar”.
“We leggen onze focus wel op werkzoekenden, nieuwkomers en anderstaligen. Tegenover hen voelen we een grote verantwoordelijk. Ook mensen die nog geen secundair diploma hebben aan een diploma helpen is één van onze belangrijkste doelen. We stippelen daartoe trajecten op maat uit. Met aangepaste ondersteuning in samenwerking met tal van partners trachten wij eventuele beperkingen en achterstanden te milderen of weg te werken”.  

Hoe past Brussel en de stedelijke context in dat plaatje?
Wij geven richting in het kluwen van onderwijs in Brussel. We werken samen met verschillende organisaties zoals VDAB, Jeugd en Stad (JES), Huis van het Nederlands Brussel en vzw’s die de toeleiding en begeleiding voorzien van (jongere) cursisten. Jeugd en Stad doet ook trajectbegeleiding en begeleiding naar werk. Dankzij hun professionele begeleiding kunnen wij als centrum meerwaarde bieden. Daarnaast werken we ook intensief samen met tal van onderwijspartners, zoals CVO Brussel voor het aanbieden van tweedekansonderwijs, enkele Brusselse secundaire scholen, Erasmushogeschool en VUB. Dat netwerk is heel belangrijk.”

 “Education is the most powerful weapon which you can use to change te world”
- Nelson Mandela